top of page

קורס כלכלה ושוק ההון | מחזור מספר 38 | הקורס המלא ! 

השיעור מתקיים בשידור חי עם מרצה בלייב

יום : יום ג' | תאריך : 31.10 | שעת תחילת השידור : 19:00

מרצה : רוי כהן - מנהל מחלקת אראגון פיננסים

12 מפגשים של שעה וחצי

 

קורס כלכלה ושוק ההון | מחזור 38 | הקורס המלא

2,100.00 ₪ מחיר רגיל
1,480.00 ₪מחיר מבצע
 • מדיניות ביטולים והחזרים

  מדיניות זו מתייחסת לרכישות שנעשו דרך אתר האינטרנט שלנו ו/או באופן טלפוני בלבד.
  ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981") החוק") במקרה של סתירה בין הוראות מדיניות זו להוראות בחוק, יגברו הוראות החוק.

  ניתן לבטל את העסקה, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.
  על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין בית העסק לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

  • דמי ההרשמה ושריון מקום הינם : 250 ש"ח ואינם ניתנים להחזרה .
  • במידה והלקוח יחליט לבטל עד שיעור מספר 3 , הסכום אשר יגבה עבור הקורס הינו הסכום היחסי של השיעורים שהמשתתף היה נוכח 
  • לאחר 3 מפגשים לא יהיה ניתן לבטל ולקבל החזר עבור הקורס
bottom of page