top of page

קורס
כלכלה
ושוק ההון
לילדים ונוער

ההזדמנות שלך לצקת יסודות חזקים לעתיד גבוה במיוחד...

3.png

נכנס אל לב זירת שוק ההון הבורסה. מה הם המושגים : מניות, אג"ח, תשואה, אופציות, סוגי חברות, הנפקות, רווח והפסד. אילו עוד סוגי השקעות קיימות גם מחוץ לזירת הבורסה?

שוק
ההון

2.png

מטבעות
דיגיטלים

ביטקויין, אתריום ועוד - מה אלו מטבעות דיגיטליים ? מה עוד מאחוריהם ? כיצד הן נוצרות וכיצד נסחרות ? מה הוא תהליך הקרייה ? כיצד מנהלים סיכונים ? כיצד קוראים גרפים ותחזיות צפויות ?

1.png

חינוך
פיננסי

נלמד מה זה כסף ? וכיצד חושבים בצורה פיננסית ? מה הם: כרטיסי אשראי, ריביות, הלוואות ומשכנתאות. מה המשמעות של חסכונות ונכסים, מיסים וכיצד הופכים סיפור למספרים (אחוזים וסטטיסטיקות)

הקורסים הבאים :

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 37

ההרשמה פתוחה

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:00 | אוגוסט 15

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 36

ההרשמה פתוחה

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:00 | יוני 05

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 30

ההרשמה פתוחה

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:00 | אפריל 05

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 31 - 35

ההרשמה פתוחה

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בנקודה הקרובה לביתך (90 דקות)
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

אזור | פרונטלי

רמת גן | פרונטלי

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 28

ההרשמה פתוחה

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:30 | מאי

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 29

ההרשמה פתוחה

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:30 | יולי 17

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 26

SOLD OUT

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:30 |ינואר 10

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 27

יצאנו לדרך

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:30 | 1.3

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 24

SOLD OUT

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

19:30 |12 נובמבר

ZOOM LIVE

כלכלה ושוק ההון 

מחזור 25

SOLD OUT

✅ התכנית הכשרה הראשונה בארץ לבני נוער
✅ 12 שיעורים בלייב (90 דקות) - תוכן מעודכן תמיד
✅ ליווי צמוד והתאמת תכנית עבודה אישית
✅ בחסות חברת "כלל"
✅ השתתפות של אנליסטים בתחום
✅ הצטרפות אל קהילת הסוחרים הראשונה לבני נוער בארץ

20:00 |23 דצמבר

ZOOM LIVE

bottom of page