top of page
סקר שביעות רצון מהייטקיסט
אנו מאמינים שרק בעזרת פידבק נוכל לדעת כיצד להמשיך לתת לכם תוכן איכותי ושירות אדיב הרבה יותר
המדריךממליץ להחליףלא כל כך טובטובטוב מאודמצוייןהמדריך
התוכן הנלמדממליץ לשנות תוכןלא כל כך טובטובטוב מאודהכל מעולההתוכן הנלמד
שירות הלקוחותדורש שיפור בדחיפותלא כל כך טובטובטוב מאודמצוייןשירות הלקוחות
הנאה בפעילותלא כיף בשום צורהלא כל כך נהניםנהניםנהנים מאודנהנים במקסימום !הנאה בפעילות

המשוב נשלח בהצלחה ! תודה רבה על הקדשת זמנך עבור הפידבק ! אנו מעריכים את זה מאוד :)

bottom of page